Opis działalności  

Tematyka badawcza związana jest z projektowaniem i opracowaniem metod otrzymywania nowych materiałów o właściwościach elektrokatalitycznych. Posiadamy doświadczenie wwytwarzaniu aktywnych i stabilnych katalizatorów do elektroutleniania wody i amoniaku. Otrzymujemy materiały hybrydowe z wykorzystaniem metali nieszlachetnych. Zespół posiada także doświadczenie w zaawansowanej charakterystyce materiałów w zakresie struktury, składu oraz właściwości elektrochemicznych. Prowadzimy ocenę aktywności elektrokatalitycznej materiałów ze szczególnym uwzględnieniem warunków procesowych idługiego czasu pracy elektrolizerów przemysłowych. Opracowywane katalizatory mają na celu zagwarantowanie niskiego kosztu budowy i użytkowania elektrolizerów (niski koszt energetyczny procesu)

  

Doświadczenie 

  • Projekty naukowe (ukończone i obecnie realizowane) 

2023-2025 Grant badawczy VENTUS-HYDROGENII-REDIVIVUS GRANT, IDUB, finansowany przez PG nt. „Technology of the production of the self-standing anode for water electrolysis,”  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny; kierownik Marek Lieder 

2022-2026 Grant badawczy OPUS finansowany przez NCN, 2021/41/B/ST4/03255 nt. „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektroutleniania amoniaku”, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny; kierownik Justyna Łuczak 

2021 Umowa na wykonanie prac badawczo-rozwojowych nt. „Badania prototypu alkalicznego elektrolizera do wytwarzania wodoru skonstruowanego przez Sescom S.A., kierownik Marek Lieder 

2010-2013 Grant badawczy PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, finansowany przez NCBiR, SP/E/4/65786/10, Zadanie nr 4 – „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”, Badania nad produkcją wodoru z biomasy z wykorzystaniem elektrolizera mikrobiologicznego, wykonawca Marek Lieder 

  • Współpraca  

Współpraca z firmą Sescom S.A. 

  

 Oferta badawcza 

  • wytwarzanie elektrokatalizatorów do procesu elektrolizy wody i amoniaku, 

  • fizykochemiczna charakterystyka elektrokatalizatorów (morfologia, struktura krystaliczna, skład chemiczny),  

  • ocena aktywności elektrokatalitycznej ze szczególnym uwzględnieniem warunków procesowych i długiego czasu pracy elektrolizerów przemysłowych (wydajność prądowa, trwałość, selektywność, sprawność energetyczna, TOF, ECSA, nachylenie Tafela, rezystancja przeniesienia ładunku, potencjał rozkładu) 

  • analiza produktów gazowych i ciekłych wydzielanych podczas elektrolizy amoniaku; 

  • badanie membran dla elektrolizerów kwasowych i alkalicznych, z uwzględnieniem ich trwałości oraz skuteczności rozdzielania gazów; 

  • analiza czystości wodoru i tlenu otrzymywanych podczas elektrolizy wody.