Centrum Technologii Wodorowych PG stale rozwija swoją ofertę, dopasowując ją do wymagań przemysłowych. Jako centrum badawcze współpracujemy z firmami podczas realizacji kompleksowych badań. 

Podstawowe typy usług:

Wykonawstwo i realizacja projektów badawczych jako konsorcjant - Nasi eksperci pomagają opracować koncepcję i opis procesu R&D spełniającą wymagania komisji NCBR i UE.

Badania zlecone - Oferujemy możliwość kompleksowej realizacji zadań w obszarze naukowo-badawczym dotyczącym produkcji, magazynowania i przetwarzania wodoru.

Ekspertyzy - Realizujemy specjalistyczne ekspertyzy, do których wykorzystujemy nowoczesny sprzęt diagnostyczno-pomiarowy dostępny w naszych laboratoriach.

Podnoszenie kompetencji - Oferujemy możliwość organizacji dedykowanych szkoleń dla Państwa pracowników, włączając w to zajęcia praktyczne dotyczące technologii wodorowych.

Nasi dotychczasowi partnerzy biznesowi to m.in.:

STRONA w AKTUALIZACJI