Powłoki funkcjonalne – projektowanie struktur ochronnych dla ogniw paliwowych poprzez m.in. pokrywanie warstwami interkonektorów mechanicznych. Projektowanie materiałów i nanomateriałów mających zastosowanie jako katalityczne powłoki zwiększające wydajność ogniw paliwowych.