Opis działalności

Specjalizujemy się w wytwarzaniu nowych materiałów do wysokotemperaturowych ogniw elektrochemicznych SOFC/SOEC oraz w modyfikacji układów już istniejących w celu poprawy ich parametrów pracy. Stosujemy zarówno suche jak i mokre metody syntezy skutkujące uzyskaniem materiałów mikro- lub nanokrystalicznych. Zapewniamy pełną charakteryzację w zakresie struktury, właściwości elektrycznych i mechanicznych wytworzonych związków, jak również krótko- i długoterminowe badanie parametrów pracy urządzeń elektrochemicznych z tymi materiałami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich katalizatorów skutecznie podnosimy aktywność katalityczną reakcji elektrochemicznych zachodzących na elektrodach w SOFC/SOEC oraz poprawiamy odporność tych elektrod na osadzanie węgla i zatruwanie zanieczyszczeniami obecnymi w paliwie. Potrafimy kompleksowo zbadać i opisać proces bezpośredniego reformingu wewnętrznego ekopaliw w SOFC, jak również scharakteryzować ogniwa po pracy (post-mortem) i określić mechanizmy ich degradacji.

  

Doświadczenie

  • Projekty naukowe (ukończone i obecnie realizowane)

2022-2025      Projekt badawczy SONATA finansowany przez NCN: 2021/42/E/ST5/00450 o temacie „Zrozumienie mechanizmów powstawania i kontrolowane wytwarzanie wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu do projektowania stabilnych anod dla tlenkowych ogniw paliwowych”, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; kierownik Beata Bochentyn

2023-2026      Projekt badawczy PRELUDIUM finansowany przez NCN: 2022/45/N/ST5/02933 o temacie: „Wpływ nanocząstek wydzielonych na podwójnym perowskicie na efektywność ogniw paliwowych zasilanych biogazem”, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; kierownik Agata Ducka

2018-2020      Projekt badawczy SONATA finansowany przez NCN: 2017/26/D/ST8/00822 o temacie „Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs)”, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; kierownik Beata Bochentyn

2016-2019      Projekt badawczy SONATA finansowany przez NCN: 2015/19/D/ST8/02783 o temacie „Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego”, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; kierownik Jakub Karczewski

2011-2013      Projekt badawczy PRELUDIUM finansowany przez NCN: 2011/01/N/ST5/0557 o temacie: „Kompozyty o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w gradientowych tlenkowych ogniwach paliwowych”, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; kierownik Beata Bochentyn

2006-2009      Projekt badawczy finansowany przez MNiSW: N511 005 31/0576  o temacie: „Nowe anodowe materiały perowskitowe do konstrukcji średniotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych”, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; kierownik Bogusław Kusz

  • Współpraca międzynarodowa

Energy Department, Centre for Energy, Environment and Technology (CIEMAT), Madryt, Hiszpania – grupa dr Araceli Fuerte-Ruiz

Department of Material and Mineral Resources Engineering, National Taipei University of Technology, Tajwan – grupa prof. Sea-Fue Wanga

  

 Oferta badawcza

  • Wytwarzanie i badanie materiałów elektrodowych do wysokotemperaturowych ogniw elektrochemicznych SOFC/SOEC
  • Poprawa właściwości katalitycznych elektrod (nanoszenie warstw, nasączanie, wydzielanie nanokatalizatorów ze struktury)
  • Badania bezpośredniego reformingu wewnętrznego ekopaliw w trakcie pracy SOFC (badania wydajności elektrycznej, analiza gazów wylotowych z ogniwa, obliczenia parametrów reakcji reformingu, badanie wpływu zanieczyszczeń obecnych w ogniwie)
  • Zwiększanie odporności elektrod na osadzanie węgla i zatruwanie zanieczyszczeniami z paliwa
  • Wytwarzanie katalizatorów poprawiających proces koelektrolizy H2O i CO2 z jednoczesną syntezą metanu w SOEC (Power-to-gas)
  • Badania post-mortem ogniw elektrochemicznych