Usługi analizy i diagnostyki istniejących układów paliwowych, w szczególności w zakresie procesu korozji materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych. Centrum posiada laboratoria i kompetencje umożliwiające wykrywanie przyczyn uszkodzeń, analizę budowy ogniw pod względem odporności na zanieczyszczenia czy określanie metod ich konserwacji.