Biowodór – udoskonalanie procesu produkcji biowodoru, prowadzenie badań nad określaniem potencjału wytwarzania biowodoru z odpadów, w tym doboru metod obróbki wstępnej surowca, optymalizacji parametrów procesowych wytwarzania biowodoru, analityki procesowej. Utworzone zostały również specjalne matryce czujnikowe do monitorowania przebiegu procesu produkcji, które mogą być stosowane w procesie oczyszczania produktów gazowych fermentacji. Gospodarowanie odpadami pofermentacyjnymi.