Chemiczne magazynowanie wodoru – stosowanie związków chemicznych łatwych do syntezy z gazu syntezowego, wodoru i odpadowego ditlenku węgla, a także łatwo konwertowalnych do wodoru, w tym metanol i eter dimetylowy. Badania nad nowymi katalizatorami do reformingu węglowodorów (w tym biogazu) oraz otrzymywania związków z gazu syntezowego, odpadowego ditlenku węgla i wodoru z elektrolizy. Rozwijanie metod optymalizacji procesów reformingu, syntezy eteru dimetylowego oraz oczyszczania strumieni gazowych zawierających wodór.